Renovatie beregening gestart!

Zoals steeds maken we van de kalmere winterperiode gebruik om verbeteringen aan ons golfterrein aan te brengen.

Onlangs werd al gestart met het nivelleren van de tees die niet meer vlak zijn of te hard beschadigd werden tijdens het golfseizoen. Tegelijk worden enkele beschadigde surrounds en beschadigde zones door drainages hersteld. Er wordt gewerkt met graszoden, zodat deze zones snel terug bespeelbaar zijn. In totaal gaat het om ongeveer 2000m2 herstelwerken.

Vanaf volgende week start een belangrijke renovatie van de beregeningsinstallatie. De huidige installatie is 30 jaar oud en kent veel gebreken. Er zijn voortdurend herstellingen nodig. Het is momenteel ook niet mogelijk om gericht en plaatselijk te beregenen met de huidige installatie.

Er werd een nieuw project uitgewerkt met volgende elementen:

• Uitbreiding van de watervoorziening via een putboring. De bestaande watervoorziening via de vijvers blijft behouden.
• Een volledig nieuw hoofdleidingsnet met besturingskabel met de nieuwste Ineos buizen. Deze leiding wordt sleufloos ingetrokken.
• Nieuwe sproeiers op de greens met afzonderlijk aanstuurbare sproeikoppen.
• Nieuwe stuurkleppen op de tees.
• Beregening van de approach zone rond de greens tot ongeveer 50 meter voor de green (Nieuw!).
• Beregening van de droogste fairways op holes 1, 5 en 10 (Nieuw!).
• Recuperatie van stuurkleppen voor de greens van de executive course.
• Nieuwe centrale computerbesturing (ook aanstuurbaar via smartphone).
• De hoofdleiding voorziet de mogelijkheid om later verder uit te breiden (oefenholes, puttinggreen).

Dit beregeningsproject maakt ook deel uit van het subsidiedossier, waardoor een deel van deze investeringen gesubsidieerd zijn door Sport Vlaanderen. De werken zullen op 25 november starten en zullen een drietal maanden in beslag nemen. De uitvoering gebeurt door de firma VBS.

Normaal gezien zullen de werken weinig hinder of schade opleveren voor de golfers. Af en toe kan wel een hole gesloten worden om vlot werk toe te laten.

Niettegenstaande deze belangrijke investering schijnbaar onzichtbaar is, zullen de resultaten voor de kwaliteit van het terrein bijzonder zichtbaar zijn. Bovendien zal er veel omzichtiger kunnen omgegaan worden met gebruik van water, wat één van de uitdagingen voor de toekomst is.

Rainbird

Met de steun van

Sport Vlaanderen Porsche Antwerpen