Comités en werkgroepen

Op initiatief van de Raad van Bestuur worden jaarlijks comités opgericht die een primaire adviserende bevoegdheid hebben. De Raad van Bestuur kan eventueel op bepaalde gebieden bijzondere bevoegdheden toekennen aan de comités.

Naam Functie
Mark Lemmens Captain
Christel Adriaenssen Ladies Captain
Walter Rommens Senior Captain
Annabel Kiebooms Young Golfers Captain
Quentin van Soldt Lid
Urs Heller Lid
Sofie Obbels Junior Captain
Rudi Tritsmans Lid
Leo Witvrouwen Lid
Eric (Les) Van Parys Lid

Met de steun van

Sport Vlaanderen Porsche Antwerpen