Comités en werkgroepen

Op initiatief van de Raad van Bestuur worden jaarlijks comités opgericht die een primaire adviserende bevoegdheid hebben. De Raad van Bestuur kan eventueel op bepaalde gebieden bijzondere bevoegdheden toekennen aan de comités.

Naam Functie
Mark Lemmens Captain
Anne Janssen Ladies captain
Walter Rommens Senior captain
Eric Pauwels Junior Captain
Quentin van Soldt Lid
Urs Heller Lid
Sofie Obbels Lid
Rudi Tritsmans Lid
Leo Witvrouwen Lid
Sophia Vermeij Starters

Met de steun van

Sport Vlaanderen Porsche Antwerpen