Update van de course rating

Tijdens de terrein verbouwingen van de laatste jaren werd de course rating telkens bijgestuurd op basis van de veranderingen. Nu is er een volledige nieuwe nulmeting uitgevoerd door de landmeter en technische commissie van de KBGF. De nieuwe course rating wijkt licht af van de bestaande CR en kan voor sommigen resulteren in een nieuwe playing hcp.

Tegelijk werd ook een update gedaan van de bestaande stroke index. Deze update werd gebaseerd op duizenden gespeelde resultaten en de aanbevelingen van de R&A voor het vastleggen van de stroke index. Hieruit is gebleken dat het aangewezen is om andere stroke index voor dames en heren toe te passen.

Bent u benieuwd naar uw playing handicap en waar u vanaf nu uw strokes toegewezen krijgt? Dowload dan onze excel strokecalculator via https://www.ternessegolf.be/uploads/files/Ternessestrokecalculator.xlsx . Vul bovenaan links uw handicap in en uw strokes worden automatisch berekend per tee.

De nieuwe CR en stroke index zijn reeds actief op i-golf en worden al toegepast bij het spelen van een qualifying card.

Met de steun van

Sport Vlaanderen Porsche Antwerpen